Energetische Therapie

REIKI

Het woord Reiki bestaat uit twee lettergrepen: Rei en Ki.
Rei wordt op veel manieren vrij vertaald. Het komt echter allemaal op hetzelfde neer; universeel, goddelijk, van die ene bron, algemeen leven en zo zijn er nog andere vertalingen.
Ki wordt altijd op dezelfde manier vertaald, zij het dat het (ook door Nederlanders) in verschillende talen wordt gebruikt; chi, energie, prana, shakti…
Reiki betekent dus taaltechnisch gezien universele levensenergie.
Reiki is die energie die ieder levend wezen nodig heeft om in gelukkige toestand te kunnen voort bestaan. Het is voor iedereen dezelfde energie die verschillende behoeften bevredigt.

Reiki is dus een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat het lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

Ieder mens heeft de kracht in zich deze energie te gebruiken, te geven. Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek. Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave en ieder levend wezen bezit deze gave. Wat je in het liefdesgevoel voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.

Een Reiki-behandeling geeft een lekker gevoel, alsof je zit te genieten van de zon, een lekker briesje, de samengebalde energie van golven, bergen en vele andere natuurverschijnselen die indruk op ons maken.
De een ziet de energie (kleuren), voelt de energie (warmte/trillingen), een ander merkt dat niet bewust. De een heeft bewijs nodig, de ander heeft vertrouwen.